Hong Kong ( ) , Hong Kong on map. GPS coordinates: 22° 17' 7.9" North, 114° 9' 27.7" East.
» Time Zone, » Political map, » Natural map, » Hong Kong on Night map & » Google map.

Hong Kong 
Hong Kong Time 


Hong Kong on timezone map:

Time Zone: GMT+08:00 = HKT

Hong Kong, Hong Kong Political map

Natural map

Latitude Longitude: 22.28552, 114.15769

Hong Kong

Hong Kong on Night mapHong Kong @ Google map


⇐ Hong Kong Local time ⇑ TOP ⇑