Pangai (Ha‘apai ) , Tonga on map. GPS coordinates: 19° 48' 52.8" South, 174° 21' 15.2" West.
» Time Zone, » Political map, » Natural map, » Pangai on Night map & » Google map.

Tonga 
Pangai Time 


Pangai on timezone map:

Time Zone: GMT+13:00 = +13

Tonga, Pangai Political map

Natural map

Latitude Longitude: -19.81468, -174.35423

Pangai

Pangai on Night mapPangai @ Google map


⇐ Pangai Local time ⇑ TOP ⇑