Bujumbura (Bujumbura Mairie ) , Burundi on map. GPS coordinates: 3° 22' 55.9" South, 29° 21' 51.8" East.
» Time Zone, » Political map, » Natural map, » Bujumbura on Night map & » Google map.

Burundi 
Bujumbura Time 


Bujumbura on timezone map:

Time Zone: GMT+02:00 = CAT

Burundi, Bujumbura Political map

Natural map

Latitude Longitude: -3.3822, 29.3644

Bujumbura

Bujumbura on Night mapBujumbura @ Google map


⇐ Bujumbura Local time ⇑ TOP ⇑