Cities starting with "L"

Check current local time in major cities in Belarus. Found number of cities: 10. Next step: Click on city name to continue:Lahoysk (Minsk)
Lida (Grodnenskaya)
Loshnitsa (Minsk)
Loyew (Gomel)
Luninyets (Brest)
Lyakhavichy (Brest)
Lyasny (Minsk)
Lyepyel’ Lyepyel' (Vitebsk)
Lyozna Lyëzna (Vitebsk)
Lyuban’ Lyuban' (Minsk)